Dr.Aslı AKTÜMEN

Aslı Aktümen 1979 Ankara doğumludur. Eğitim ve öğretim hayatına Ankara’da devam ettikten sonra, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, ardından Uludağ Üniversitesi Psikiyatri ABD’dan Psikiyatri uzmanı ünvanı alarak meslek hayatına başlamıştır.

Bu süreçler ile paralel olarak Odağ Vakfı’ndan Psikanalitik Yönelimli Psikoterapist eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda Sanatla Terapi ve Yaratıcılık eğitimi, İstanbul Psike Vakfı’ndan Bireysel Psikanaliz, Harvard Tıp Fakültesi Frank M. Dattilio’ dan Aile ve Çift Terapisi eğitimi almıştır. 2011 yılından itibaren çeşitli yurt içi ve yurt dışı psikiyatri kongrelerinde, sanat ve psikiyatri birlikteliği ile ilgili sunumlar ve toplantılar düzenlemektedir.

Film yorumları, biyografi çalışmaları, grup terapisi ve bağımlılık terapisi alanlarında çalışmaları devam etmektedir. Bursa Tabip Odası ile birlikte 2014 yılından itibaren çeşitli sunumlar, söyleşiler ve sinema programları düzenlemekte olan Aktümen, aynı zamanda Psikeart dergisinde aktif yazarlık yapmaktadır. İki çocuk annesi olan Aktümen, serbest muayenehane hekimliğine Psikiyatrist ve Psikoterapist olarak devam etmektedir.

Öğrenim Durumu

 • Uludağ Üniverstesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. 2005-2010: Tıpta Uzmanlık Eğitimi
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998-2004

Üyesi Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği

Aldığı Eğitimler

 • Bilişsel Davranişçı Aile ve Çift Terapisi Eğitimi: Frank M. Dattilio, Ph.D.ABPP; Harvard Tıp Fakültesi; Eylül 2012
 • Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı’nda 14.07.2012 tarihinde yapılan sınav ile ‘Analitik Yönelimli Psikoterapist’ sertifikasını almıştır.
 • Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı: Psikanalitik yönelimli olgu süpervizyon grubu: Doç.Dr. Ayhan Eğrilmez yönetiminde, 2010-2011 (80 saat)
 • Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı: Psikanalitik yönelimli grup psikoterapisi: Doç. Dr. Celal Odağ yönetiminde, 2006-2010 (360 saat)
 • Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı: Psikanalitik terapi teorik eğitim: 2005-2009 (250 saat)
 • Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Grup Psikoterapisi Eğitimi: Prof. Dr.Selçuk Kırlı ve Doç. Dr. Nevin Eracar yönetiminde, 2005- 2009 (400 saat).

Sunumlar

 • ‘Kendi Bedeninde Göç- Michael Jackson Psikanalizi’ 4. Bursa Psikanaliz Günleri.
 • ‘Devlet Hastanesinde Terapi yapılabilir mi?’ 19. Sosyal Psikiyatri Kongresi, Edirne.
 • ‘Masumiyet’ Filminin Psikanalitik açıdan yorumlanması, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa.
 • ‘Vavien’ Filminin Psikanalitik açıdan yorumlanması, Odağ Vakfı 1. Bursa Psikanaliz Günleri.
 • Bursa Psikanaliz Günleri. ‘Atlıkarınca’ Filminin Psikanalitik açıdan yorumlanması, 3.Bursa Psikanaliz Günleri.

Görevler

 • Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Uzman Doktor: 2010-2012
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Doktor: 2005-2010

Yayınlar ve Bildiriler

 • Çam B, Bilgin AA (2012) Fluoksetin Kullanımına Bağlı Saç Dökülmesi: Olgu Sunumu. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi
 • Bilgin AA, Çam B. Bupropion Associated with Galactorrhea: A Case Report. PD Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012
 • Bilgin AA, Çam B.(2011) . Essitilopram ile ilişkili Galaktore Olgusu. 4. Uluslararası Katılımlı Psikofarmakoloji Kongresi
 • Hafızoğlu Ş, Aktümen A. ve ark. Sanatla Terapinin Multiple Skleroz’da Yaşanan Psikiyatrik Durumlar Üzerine Etkisi Türkiye’de Psikiyatri 2009;11:3 89-95

Katıldığı Çalışmalar

 • Depresif Yakınmalarla Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Depresif Bozukluklar Alt Tiplerine Göre Sınıflandırılması, Uzmanlık Tez Çalışması. 2010
 • Sanatla Terapi’nin Multiple Skleroz’ da Yaşanan Psikiyatrik Durumlar Üzerine Etkisi. Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi Bitirme Tezi Çalışması. 2009

Uyguladığı Terapiler

 • Bireysel Psikoterapi- Analitik Yönelimli Bireysel Psikoterapi, Psikanaliz.
 • Analitik Yönelimli Grup Terapisi- Etkileşim Grupları.
 • Sanat ile Terapi- Yaratıcılık ve Sanat Terapisi.
 • Aile ve Çift Terapisi.
 • Cinsel Terapi.
 • Bağımlılık Terapisi- Sigara ve Alkol bağımlılığı tedavisi.