Ne zaman psikolojik destek almayı düşünmeliyiz?

Günümüzde psikolojik destek almak ile ilgili ön yargılar hala devam etmektedir.. Psikoterapi hakkında var olan bu tür yanlış bilgi ve ön yargılar insanların terapiyi denemek için isteksiz olunmasına da neden olmaktadır.

Yaşam kaliteniz düştüğünde psikoterapi size yardımcı olabilir. Örneğin öfke, sinirlilik yaşam kalitenizi ciddi derecede düşürebilir ve öfkenizin üstesinden gelmek için psikoterapi oldukç etkili bir yöntemdir.

Bazı insanlar kendisini uzun süredir depresif, kaygılı ya da kızgın hissettiğinde psikoterapi ararlar. Bazıları ise duygusal veya fiziksel sağlığa engel olan bir kronik hastalık için yardım isteyebilir. Yine bazıları da yaşamlarının bir dönemindeki olaylar (iş, ev, okul, ilişkiler vs.) nedeniyle kısa vadeli sorunlar yaşayabilirler. Örneğin bir boşanma sürecinden geçiyor olabilirler, yeni bir iş ile kendini boğulmuş hissedebilirler ya da bir aile üyesinin ölümüne kederlenebiliriler.


Eğer uzun süredir kendinizde gözlemlediğiniz şunlar gibi belirtileriniz varsa psikoterapi size faydalı olabilir:

1.Kendinizi uzun süredir çaresizlik ve üzüntülü bir duygu durumunda hissediyorsanız.

2.Sorunlarınızın çözümünde aile ve arkadaşlarınızın yardımı yeterli gelmiyorsa.

3.İşlerinizi yürütmekte zorlanmaya başladıysanız ve konsantre olamıyorsanız.

4.Günlük hayatınızda aksamalar varsa

5.Gelecekle ilgili sürekli bir endişe, kaygı, korku içindeyseniz.

6.Çok fazla alkol ya da uyuşturucu kullanıyorsanız.

7.Öfkeli, agresif tutum ve eylemleriniz size ya da başkalarına zarar veriyorsa.


Psikoterapi, bir çok ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde yararlı olabilir. Psikoterapinin en iyi şekilde uygulandığı hastalıkların bazıları şunlardır:

1.Anksiyete bozuklukları, örneğin obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), fobiler, panik bozukluğu ya da travma sonrası stres bozukluğu gibi (TSSB)

2.Duygudurum bozuklukları, depresyon ya da bipolar bozukluk

3.Bağımlılık, alkolizm, ilaç bağımlılığı veya kompulsif kumar bağımlılığı gibi

4.Yeme bozuklukları, anoreksiya ya da bulimia gibi

5.Kişilik bozuklukları, borderline kişilik bozukluğu ya da bağımlı kişilik bozukluğu gibi

6.Şizofreni veya gerçeklikten kopmanın neden olan diğer bazı bazı psikotik bozukluklar (psikotik bozuklukların ciddi belirtileri ilaçla kontrol edildikten sonra uyguanan psikoterapilerdir )

 

Bunun dışında, psikoterapi hastalık dışında da bazı sorunların çözümünde faydalı olabilir!

1.Yakın çevrenizdeki örneğin, eşiniz veya bir başkası ile yaşadığınız çatışmaların çözülmesinde

2.İş ya da diğer durumların oluşturduğu anksiyete veya stres etkilerinin giderilmesi için

3.Büyük yaşam değişiklikleri, boşanma, sevilen birinin ölümü veya bir iş kaybı gibi

4.Sağlıksız reaksiyonları, yönetmeyi öğrenmek için. Öfke ya da pasif- agresif davranışlar gibi

5.Devam eden ya da ciddi fiziksel sağlık sorunları. Örneğin; Diyabet, kanser ya da uzun süreli (kronik) ağrı.

6.Fiziksel veya cinsel tacizden kurtulmuş olmak ya da bunlara tanık olmak.

7. Uyku sorunları.

 

Psk.Damla Eyüpoğlu