Psikiyatrist, Psikolog ve Yaşam koçu arasındaki Farklar​

Psikiyatrist, Psikolog ve Yaşam koçu arasındaki Farklar

Bursa’da yardım ya da destek almak için bir kişiye başvurmayı düşünüyorsanız önce bu kişinin özelliklerini ve çalışma biçimini öğrenmek yararlı olur. Sizler için aşağıda bazı bilgileri özetledik.

Kişinin iç dünyası, duyguları, ilişkileri için destek alması ciddi ve önemli bir konudur. Başvurunuzdan iyi bir yanıt almanız kişinin eğitimine, karakterine ve çalışma sartlarına bağlıdır. İlk bakılması gereken eğitim düzeyidir.

Psikiyatristler 6 yıllık doktorluk eğitimi aldıktan sonra 5 yıllık psikiyatri uzmanlığı eğitimi görürler. İyi bir tedavi için psikoterapi gerekli olan bir araçtır. Psikoterapi eğitimi genelde uzmanlık eğitiminin dışında alınır. Her psikiyatrist yeterli düzeyde psikoterapi yapamayabilir.

Tıbbi süreçleri değerlendirerek psikiyatrik tablolara ilişkin ayırıcı tanı yapmak, tanı koymak, tedaviyi planlamak, ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinin yanı sıra, uygun görülen psikoterapiyi uygulamak ve/veya yönlendirmek psikiyatri uzmanlarının sorumluluğu ve yetkisi içindedir.

Psikologlar Fen-Edebiyat fakültelerinin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olmuş kişilerdir. Terapi alanında çalışabilmeleri için klinik psikoloji alanında lisans üstü eğitim almaları gerekir. Bu da yeterli değildir, ayrıca psikoterapi eğitimleri de almalıdırlar. Sadece psikoloji bölümünü bitiren birisine başvurmak kalp hastası olunca bir biyoloğa başvurmak gibidir. Bir biyolog, organın nasıl çalıştığını bilir ama tedavi edemez.

Klinik psikologlar bilimsel geçerliliği kabul edilmiş uluslararası tanınırlılığı olan standardize eğitimlerden geçerek belgelendirilirlerse psikiyatri hekiminin yasal sorumluluğunda ve koordinasyonunda psikoterapi yapabilirler. Aynı şekilde koruyucu ruh sağlığı ve rehabilitasyon hizmetlerinde ruh sağlığı ekibi içerisinde yer alırlar. Klinik psikologlar da psikologlar gibi bağımsız ve bireysel olarak tanı koyamaz ve tedavi yapamazlar.

Psikolojik Danışmanlar, eğitim fakültelerinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun kişilerdir. Sağlık alanı dışında başta eğitim kurumlarında olmak üzere danışmanlık ve rehberlik verme görevlerini üstlenirler. Ayrıca ruhsal hastalığı olmayan kişilere yaşam sorunlarıyla daha iyi başa çıkmalarını sağlamaları için danışmanlık verirler.

Yaşam koçluğu, Türkiye’de resmi olarak eğitimi verilen bir alan değildir. Sertifikalarla edinilen, kısa süreli eğitimler ile kolayca herkesin girebildiği bir alandır. Henüz profesyonelleşmemiştir. Güvenilirliği en az olan alandır.

Hipnoz, muayene ve tedavi sırasında kullanılan bir yöntemdir. Her hastaya ve hastalığa uygulanamaz. Bazı durumlarda uygulanması hastalığı kötüleştirebilir. Yapan kişinin klinik psikolog ya da psikiyatrist olması bu açıdan önemlidir. Kişinin önce muayene edilerek değerlendirilebilmesi ve ardından hipnozun kullanılıp kullanılamayacağına karar verebilmesi gerekir. Hipnoz uygulaması kolaylıkla öğrenilebilen bir teknik olduğundan kısa bir kurstan sonra öğrenilebilir. Ama tedavi için kullanılması ayrı bir eğitim ve tecrübe ister.
Başvuracağınız yerle ilgili değerlendirmede ikinci aşama çalışma şartlarıdır. Size konuşabileceğiniz özel ve güvenli bir alan, yeterli bir süre ayrılmalıdır. Tedaviye etkin bir biçimde katılabilmelisiniz ve seçeneklerinizi öğrenebilmelisiniz. Sürdürülebilir ve işe yarar bir tedavi aldığınıza inanmalısınız.

Görüşme sırasında rahat hissetmeli ve psikiyatristiniz ile işbirliği içinde çalışabileceğinize kanaat getirebilmelisiniz.

Üçüncü aşamada, terapistiniz ile birlikte tedaviden aldığınız yanıtı değerlendirmelisiniz. Yanıt alma süreci zaman alır. Yanıt almak ve değişmek, zamanla birlikte birçok farklı etkene de bağlıdır. Bu yüzden psikiyatrik tedavilerde kesin tedavi sözü verilemez. İyileşememe üzerinde çalışmak tedavinin bir parçasıdır ve iyileşmeye giden yolu gösterebilir.

Sonuç olarak psikoterapi eğitimi almış bir psikiyatrist, başvurabileceğiniz en yetkin kişidir. Klinik tecrübesi olduğundan tanınız daha doğru bir biçimde konur. Eğer ilaç kullanımı gerekirse bunu, sizi en hızlı iyileştirecek şekilde düzenler. Eğer ilaç kullanımını gerektirmeyen bir durum varsa psikoterapi uygular ve böylelikle tedaviniz sürdürülür.

Ruh sağlığınız, ilişkileriniz ve yaşamınız önemlidir. Kime başvurduğunuza dikkat ediniz.

Uzm. Dr. Aslı AKTÜMEN

Psikiyatrist / Psikoterapist