Çocuklara uygulanan zeka ölçeği

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4) Türkçe’ye uyarlaması, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış en güncel zeka testidir. Çocuğun zeka düzeyinin belirlenmesinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf yanları ile ilgili ayrıntılı yorum yapılmasına imkan sağlamaktadır.

WISC-4 ‘ te dört temel zihinsel beceri alanı tanımlanmıştır. Bu alanları ölçen 10 adet temel ve 5 adet yedek alt test 

bulunmaktadır. Alt testler gerekli durumlarda temel bir alt testi tamamlamak veya desteklemek için uygulanabilir.

Hangi durumlarda teste ihtiyaç duyulur?

Zeka düzeyinin belirlenmesi gereken koşullarda uygulanır. Okulda yaşanan akademik başarının normların çok üstünde veya çok altında olması, okula uyum sağlayamama, sosyal çevre ile yaşanan iletişim güçlükleri durumunda test talep edilebilir.

Kapsadığı yaş aralığı nedir?

WISC-4 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel beceri düzeylerini ölçmektedir.

WISC-4 uygulaması ne kadar sürer?

Test uygulama süresi yapan kişiye ve çocuğa göre değişebilmektedir. Ortalama süre ise 1.5-2 saat şeklinde ifade edilebilir. Testte gerekli görüldüğü durumlarda mola verilebilir.

Kimler uygular?

Test sadece Türk Psikologlar Derneği tarafından WISC-4 sertifikası almış psikologlar uygulayabilmektedir.

Çocuğumun hangi puanı aldığını öğrenebilecek miyim?

Uygulama sonuçları ayrıntılı bir biçimde raporlanır. Ancak test sonucunda çocuğun aldığı puan doğrudan paylaşılmaz. Puan paylaşılmama sebebi ise çocuğun etiketlenmesinin önüne geçmektir. Raporda elde edilen puanlar ışığında gerekli yorumlar eklenir ve raporu talep eden mercii ile paylaşılır.

Psk. Gizem TORUNOĞLU